0481-352865 | 0481-352565

Tarieven

Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.

Deze tarieven gelden tot 31-12-2020

1. Consultatie en diagnostiek (C)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
C11   Periodieke controle €22,16
C13   Probleemgericht consult €22,16
C22   Schriftelijke medische anamnese €22,16
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €29,15
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €58,31
C80   Mondzorg aan huis €17,49
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €46,65
C85   Weekendbehandeling €22,16
C86   Avondbehandeling €22,16
C87   Nachtbehandeling €22,16

2. Maken en/of beoordelen foto s (X)

bekijk tarieven

 

Code BK Behandeling Tarief
X10   Kleine röntgenfoto €16,33
X21   Kaakoverzichtsfoto €69,97
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €69,97
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto €25,66
X24   Schedelfoto €31,49
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto €198,24
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €58,31

3. Preventieve mondzorg (M)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €13,07
M02   Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €13,07
M03   Gebitsreiniging, per 5 minuten €13,07
M05   Beslijpen en/of behandelen melkelement €26,24
M40   Fluoridebehandeling, per kaak €14,58
M30   Behandeling van preventief gevoelige tandhalzen € 5,83
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €17,49
M61 * Mondbeschermer €26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element €50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element €27,99

4. Verdoving (A)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,58
A15   Oppervlakte verdoving €7,58

5. Vullingen (V)

bekijk tarieven

Code Behandeling Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93  Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75

7. Wortelkanaalbehandelingen (E)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
E01   Wortelkanaalbehandeling consult €22,16
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,82
E03   Consult na tandheelkundig ongeval €32,05
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €47,90
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €104,95
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €151,60
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €198,24
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €244,89
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €17,49
E31   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, snij-/ hoektand €116,61
E32   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, premolaar €163,26
E33   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, molaar €209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €81,63
E37   Kijkoperatie €69,97
E40   Directe pulpa-overkapping €29,15
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €23,32
E44   Verwijderen spalk €5,83
E45   Aanbrengen rubberdam €11,66
E51   Verwijderen van kroon of brug €34,98
E52   Moeilijke wortelkanaalopening €29,15
E53   Verwijderen van wortelstift €40,82
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €29,15
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €29,15
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,82
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €29,15
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €46,65
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €81,63
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €43,73
E64   Afsluiting van open wortelpunt €46,65
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement €46,65
E77   Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €58,13
E78   Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €29,15
E85   Elektronische lengtebepaling €14,58
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €78,71
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €58,31
E90   Inwendig bleken, eerste zitting €46,65
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak €72,88
E98   Materialen voor thuisbleken kostprijs

8. Kronen en bruggen (R)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
R24 * Kroon €256,55
R29  * Confectiekroon €52,48
R31   Opbouw plastisch materiaal €58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €116,61
R40 * Eerste brugtussendeel €174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €87,46
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk €29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie €116,61
R61 * Plakbrug met preparatie €174,92
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €40,82
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €23,32
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €58,31
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €29,15
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €29,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €116,61
R80 * Temporaire, eerste voorziening €29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk kostprijs

9. Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

bekijk tarieven

G10Niet-standaard beetregistratie€87,46

Code BK Behandeling Tarief
G11   Scharnierasbepaling €87,46
G12   Centrale relatiebepaling €81,63
G13   Protrale/laterale bepalingen €58,31
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €524,77
G15   Toeslag voor het behouden van beethoogte €29,15
G16   Therapeutische positiebepaling €29,15
G20   Beetregistratie intra-oraal €58,31
G21   Functieonderzoek kauwstelsel €104,95
G22   Verlengd onderzoek OPD €209,91
G23   Spieractiviteitsonderzoek en registratie €93,29
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €58,31
G41   Consult OPD-therapie A €61,22
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €69,97
G62 * Stabilisatie op beetplaat €157,43
G65 * Indirect planmatig inslijpen €320,69
       
G68 * Reparatie stabilisatie opbeetplaat met afdruk € 46,65
G69 * Beetbeschermplaat €64,14
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €291,54
G72   Controlebezoek MRA €29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk €44,21

10. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

bekijk tarieven

Onderdeel A –  code  Behandeling  Tarief
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49

11. Kunstgebitten (P)

bekijk tarieven

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak               € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65

12. Tandvleesbehandelingen (T)

bekijk tarieven

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Parodontale chirurgie    
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88

13. Implantaten (J)

bekijk tarieven

e. Mesostructuur    
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten    
J50 * Boven- en onder klikgebit € 521,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
h. Prothetische nazorg    
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop €24,87

14. Uurtarieven (U)

bekijk tarieven

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32
     

 

16. Orthodontie (F)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
F812A * Herstel en opnieuw plaatsen van retentieapparatuur €37,96
F813A * Plaatsen retentieapparatuur per kaak €37,96
F814A * Plaatsen retentieapparatuur, behandeld door andere zorgaanbieder €37,96
F815A   Verwijderen spalk, per element €5,83

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld.
Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                  
  VIII. Kronen en bruggen    Van  Tot                                                                                                  
  R24 / Kroon  Techniekkosten composiet kroon                                                                                                      
     Techniekkosten volledig keramische kroon    € 215,00                                                                                                  
     Techniekkosten keramisch/porselein kroon    € 300,00                                                                                                  
     Techniekkosten metaal/porselein kroon    € 330,00                                                                                                  
     Techniekkosten goud/porselein kroon    € 400,00                                                                                                  
     Techniekkosten vol gouden kroon    € 370,00                                                                                                  
  R40, R45 / Brugtussendelen  Techniekkosten brugtussendeel keramisch    € 200,00                                                                                                  
     Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein    € 300,00                                                                                                  
     Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein    € 420,00                                                                                                  
  R60, R61 / Plakbrug  Techniekkosten etsbrug    € 320,00                                                                                                  
  R79 Schildje van porselein, met preparatie  Techniekkosten porseleinen schildje    € 370,00                                                                                                  
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                  
  XI. Kunstgebitten    Van  Tot                                                                                                  
  P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen  Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen    € 240,00                                                                                                  
  P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen  Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen    € 300,00                                                                                                  
  P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen  Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen    € 565,00                                                                                                  
  P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen  Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen    € 650,00
 
                                                                                           
  P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit  Techniekkosten kunstgebit bovenkaak    € 330,00                                                                                            
     Techniekkosten kunstgebit onderkaak    € 330,00                                                                                            
     Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak    € 650,00
 
     
 
                                                                                           
  P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit  Techniekkosten opvullen kunstgebit    € 82,00                                                                                            
  P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit  Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit  € 50,00  € 125,00                                                                                            
                                                                                                           
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                    
  III. Preventieve mondzorg    Van  Tot                                                                                                  
  M61 / Mondbeschermer  Techniekkosten mondbeschermer    € 140,00                                                                                                  
  T95 / (Draad)spalk   Techniekkosten draadspalk    € 50,00                                                                                                  
  G71/ Snurkbeugel  Techniekkosten snurkbeugel    € 265,00                                                                                                  
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                  
  VII. Wortelkanaalbehandelingen    Van  Tot                                                                                                  
  E97 / Uitwendig bleken per kaak  Kosten bleekhoes en materialen    € 77,00                                                                                                  
  E98/ Materialen voor thuisbleken  Kostprijs per spuitje    € 8,50                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                  
  IX. Kaakgewrichtsbehandelingen    Van  Tot                                                                                                  
  G69 / Opbeetplaat  Techniekkosten opbeetplaat    € 140,00                                                                                                  
                                                                                                           
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                    
  I. Consultatie en diagnostiek    Van  Tot                                                                                                  
  C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan  Techniekkosten gebitsmodel    € 45,00                                                                                                  
                                                                                                           
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie                                                                                                  
  XIII. Implantaten    Van  Tot                                                                                                  
  J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit  Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven   op aanvraag                                                                                                  
  J51 / Onder klikgebit  Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven   op aanvraag                                                                                                  
  J52 / Boven klikgebit  Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven   op aanvraag                                                                                                  
     Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven   op aanvraag