0481-352865 | 0481-352565

Tarieven

Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.

Deze tarieven gelden tot 31-12-2024

1. Consultatie en diagnostiek (C)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
C001   Consult t.b.v. een intake €53,50
C002   Periodieke controle €26,75
C003   Consult niet zijnde periodieke controle €26,75
C010   Aanvullende medische anamnese €26,75
C011   Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion €126,72
C012   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €126,72
C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €35,20
C014   Pocket registratie €42,24
C020   Mondzorg aan huis €21,12
C021   Toeslag avond- nacht- en weekenduren €29,57
C022   Drooglegging van elementen dmv een rubberen lapje €14,08

2. Maken en/of beoordelen foto s (X)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
X10   Kleine röntgenfoto €19,71
X11   Beoordeling kleine röntgenfoto €14,78
X21   Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €84,48
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €84,48
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto €30,98
X24   Schedelfoto €38,02
X34   Beoordelen schedelfoto  €28,16
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €70,40

3. Preventieve mondzorg (M)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 15,78
M02   Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 15,78
M03   Gebitsreiniging, per 5 minuten € 15,78
M05   Beslijpen en/of behandelen melkelement € 31,68
M30   Behandeling van preventief gevoelige tandhalzen € 7,04
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 21,12
M40   Fluoridebehandeling, per kaak € 17,60
M61 * Mondbeschermer € 31,68
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79

4. Verdoving (A)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving €17,60
A15   Oppervlakte verdoving €9,15

5. Vullingen (V)

bekijk tarieven

Code Behandeling Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet € 176,00
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 84,48
V30 Fissuurlak, eerste element € 31,68
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 17,60
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 7,04
V80 Wortelkanaalstift € 40,83
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75

7. Wortelkanaalbehandelingen (E)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
       
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 58,12
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 21,12
E31   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, snij-/ hoektand € 140,80
E32   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, premolaar € 197,12
E33   Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, molaar € 253,44
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 98,56
E37   Kijkoperatie € 84,48
E40   Directe pulpa-overkapping € 35,20
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16
E44   Verwijderen spalk € 7,05
E51   Verwijderen van kroon of brug € 42,24
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20
E53   Verwijderen van wortelstift € 49,28
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 49,28
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 52,80
E64   Afsluiting van open wortelpunt € 56,32
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20
E85   Elektronische lengtebepaling € 17,60
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40
E88   Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40
E90   Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 88,00
E98   Materialen voor thuisbleken kostprijs

8. Kronen en bruggen (R)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
R24 * Kroon € 309,76
R29 * Confectiekroon € 63,36
R31   Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80
R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 49,28
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 35,20
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 14,08
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk. Naar gelang het stadium van de tandheelkundige werkzaamheden verkeren kostprijs
R91 * Wortelkap met stift € 176,00
R92   Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04

9. Behandeling kauwstelsel

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
G09   Occlusie analyse na meting mbv digitale apparatuur € 38,02
G10   Niet-standaard beetregistratie € 105,60
G11   Scharnierasbepaling € 105,60
G12   Centrale relatiebepaling € 98,56
G13   Protrale/laterale bepalingen € 70,40
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61
G15   Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20
G16   Therapeutische positiebepaling € 35,20
G20   Beetregistratie intra-oraal € 70,40
G21   Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72
G22   Verlengd onderzoek OPD € 253,44
G23   Spieractiviteitsonderzoek en registratie €112,64
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
G41   Consult OPD-therapie A € 73,92
G47   Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48
G62 * Stabilisatie op beetplaat € 190,08
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 387,12
G68 * Reparatie stabilisatie opbeetplaat met afdruk € 56,32
G69 * Beetbeschermplaat € 77,44
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01
G72   Controlebezoek MRA € 35,20
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 56,32
G74   Therapie mbv nyofunctionele apparatuur € 95,04
G76   Consult myofunctionele therapie € 26,75

10. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

bekijk tarieven

Onderdeel A –  code  Behandeling  Tarief
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39,42
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36
H26 Hechten weke delen € 77,44
H33 Hemisectie van een molaar € 84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies met mucoperiostale € 84,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriem € 42,24
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12

11. Kunstgebitten (P)

bekijk tarieven

P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 105,60
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 211,20
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 288,64
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 394,25
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61
P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit per kaak € 140,80
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95,04
p045 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 17,60
P046 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
p048 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 105,60
p049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame, per kaak € 49,28
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect per kaak € 99,27
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct per kaak € 99,97
p064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect per kaak € 86,59
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11
P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12
P067 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 35,20
P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P071 * Reparatie en/of uitbereiding gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 56,32

12. Tandvleesbehandelingen (T)

bekijk tarieven

Tandvleesbehandelingen    
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoorderling met parodontiumstatius € 126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,12
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38

13. Implantaten (J), verrichtingen na consult en begroting van tandarts

14. Uurtarieven (U)

bekijk tarieven

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 18,50
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50

 

16. Orthodontie (F)

bekijk tarieven

Code BK Behandeling Tarief
F812A * Herstel en opnieuw plaatsen van retentieapparatuur per kaak €45,96
F813A * Plaatsen retentieapparatuur per kaak €45,96
F814A * Plaatsen retentieapparatuur, behandeld door andere zorgaanbieder €45,96
F815A   Verwijderen spalk, per element €7,04
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 34,87

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie kunnen wij bij het tandtechnisch laboratorium een prijsopgave vragen van de techniekkosten.
Zo kunt u, in overleg met uw behandelaar, de juiste keuze maken.