0481-352865 | 0481-352565

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Het kan gebeuren dat u, ondanks onze goede intenties, niet tevreden bent over een behandeling of dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden. Het beste is om in een dergelijk geval niet met uw ongenoegen rond te blijven lopen, maar dit bij ons kenbaar te maken. In een verhelderend gesprek kunnen wij u toelichten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en het geeft ons de gelegenheid de vertrouwensband te herstellen en samen te zoeken naar een passende oplossing. Daarnaast kunnen wij uw op- en aanmerkingen meenemen om onze zorg te verbeteren.
Bent u na een gesprek niet tevreden? Dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert dit ook geen bevredigende oplossing? Maak dan gebruik van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.